Forssan yhteislyseo

Forssan yhteislyseo vietti 23. lokakuuta 2009 110-vuotisjuhlia! Lyseo onkin vanhin suomenkielinen maaseutuoppikoulu ja -lukio. Upeasti kunnostetun lyseon avajaisia ja avoimia ovia vietettiin 14.10.2011. Lyseo on nyt viihtyisä ja nykyaikainen lukio!

Forssan yhteislyseo on seutukunnallinen lukio. Lukion toimintaa ohjaa johtokunta, jossa on edustajia Humppilasta, Jokioisista, Tammelasta ja Forssasta. Johtokunnan puheenjohtaja on forssalainen Timo Norri.

Lyseon kurssivalikoima on poikkeuksellisen runsas. Tarjolla on noin 250 erilaista kurssia, joten lukiomme kurssitarjonta on Suomen suurimpia.  Laaja kurssivalikoima antaa mahdollisuuden erikoistua lähes mihin oppiaineeseen ja opintosuuntaukseen tahansa. Reaaliaineissa on paljon valinnaisia kursseja.

Lukiossa opetettavia kieliä ovat englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja,venäjä ja italia.  Matematiikan, fysiikan ja kemian kursseja voi valita yhteensä runsaasti. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa on paljon kirjoittamisen syventäviä ja soveltavia kursseja, esimerkiksi mediakurssi.

Monipuolinen ja korkeatasoinen taideaineiden opetus toteutuu ilmaisutaidossa, kuvaamataidossa ja musiikissa. Kuvataiteessa ja liikunnassa voi suorittaa lukiodiplomin. Liikunnan kursseja on runsaasti.

Lukiossa toimii Urheiluakatemia ja Kuvataide- ja muotoilulinja.

 

Kansainvälisyysprojektit

Kansainvälisiä kontakteja on hyvä solmia nuoresta asti. Olemme järjestäneet aiheesta kursseja ja niihin liittyviä ulkomaanmatkoja. Lukuvuoden ohjelmassa on seuraavat projektit:

Viron kieli ja kulttuuri, mm. tutustumismatka Tarttoon
Antiikin kurssi, matka Italiaan tai Kreikkaan.
Erasmus+-hankkeita (lv. 18-19 ja 19-20 Saksa, Bulgaria, Romania)
Kenia-hanke
Ranskalaisen, saksalaisen, italialaisen ja espanjalaisen yhteistyökoulun kanssa on mm.  oppilasvaihtoa.

Oppilaskunnan toiminta

Oppilaskunta toimii vireästi. Perinteiset lukiokulttuuriin kuuluvat juhlat, kuten vanhojen tanssit, ovat monen mielestä lukion käynnin kohokohtia. Oppilaskunnan aktiivit vaikuttavat Suomen Lukiolaisten Liiton ja sen Varsinais-Suomen piirin kautta Suomen lukiolaisten oloihin.

Yhteystiedot

Rehtori (talous, hallinto, yo)
Simo Veistola

simo.veistola@forssa.fi

p. 050 564 0057

Apulaisrehtori (kurssitarjotin)
Heikki Jokinen,

heikki.jokinen@forssa.fi
p. 050 375 9250

 

Vararehtori (koulupäivien organisointi, opettajien lähiesimies)
Taina Kemppi, taina.kemppi@edu.forssa.fi
p. 040 674 2054

Toimistosihteeri
Amanda Jyrkänne

amanda.jyrkanne@forssa.fi
p. 040-6873651

Forssan yhteislyseo
Lyseokatu 2
(ex: Hämeentie 29)
30100 Forssa

puh. 03 41 411
(kaupungin keskus)

 

Sähköpostiosoitteet
yhteislyseo@forssa.fi
opettajat:

etunimi.sukunimi@edu.forssa.fi

Tietosuojaselosteet

Saavutettavuusseloste