På svenska

  • Forssan yhteislyseo är grundat år 1899. Det är Finlands äldsta finskspråkiga landsbygdsgymnasium.
  • Skolan ger omfattande allmänbildning och förbereder för vidareutbildning.
  • Den internationella inriktningen förverkligas både som mångsidigt språkutbud och livligt samarbete med utländska skolor (Tartu Forseliuse Gümnasium i Estland, Bernstorff-Gymnasium Satrup i Tyskland, Trevianum Scholegroep i Nederländerna, Lycée Champ-Blanc i Frankrike).
  • Språkutbudet omfattar svenska, engelska, tyska, franska, ryska, italienska och spanska.
  • Forssan yhteislyseo erbjuder också gymnasiekurser för vuxna. Dessa kvällsgymnasiekurser kan också utövas som distansstudier.
  • Forssan yhteislyseo har ett omfattande kursutbud på ca 250 kurser.
  • I dagsgymnasiet studerar ca 500. Lärarkåren består av 35 anställda.
  • Gymnasiet samarbetar med bl.a. Tavastlands yrkeshögskola, Forskningscentralen för jordbruk och livmedelsekonomi och lokala företag.

Contact information

Rehtori
Simo Veistola
Tel. +358 (0)50 564 0057

Apulaisrehtori
Heikki Jokinen
Tel. +358 (0)50 375 9250

Vararehtori
Taina Kemppi
Tel. +358 (0)40 674 2054

Toimistosihteeri
Amanda Jyrkänne
Tel. +358 40 687 3651

Contact us

Forssan yhteislyseo
Lyseokatu 2 (ex: Hämeentie 29)
30100 Forssa

Tel. +358 (0)3 41 411
(kaupungin keskus)

yhteislyseo@forssa.fi

Email
etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

 

Forssan yhteislyseo kartalla