Jatko-opintoinfo, klassillinen filologia

Turun yliopisto, klassillinen filologia (latina, muinaiskreikka ja klassillinen arkeologia), Anna-Elina Rajala